תקני בטיחות

הסלקלים אשר נבחנו ואושרו בטיחותית לשימוש על גבי עגלות MUTSY הינם : TRAVELLER MUTSY PRIMA ,SAFE2GO MUTSY, GRACO,MAXICOSI


אישור תקן לסלקל PRIMA 0001

אישור תקן לסלקל PRIMA 0002


אישור תקן לסלקל PRIMA 0003


כל סלקל אחר אינו מאושר לשימוש על  העגלה