תנאי שימוש באתר MOTHERLAND

יש לקרוא את האמור לעיל בעיון, התקנון נכתב בלשון זכר אך מתייחס לנשים וגברים כאחד.
האתר של חברת MOTHERLAND הינו אתר המיועד לצורך הזמנה ורכישת מוצרים מחברת מאדרלנד כמו כן לצורך קבלת מידע אודות חברת מאדרלנד והמוצרים המשווקים על ידה.
הכניסה והשימוש באתר MOTHERLAND.CO.IL לרבות הזמנת מוצרים כפופים להוראות ולתקנון האתר המפורט להלן. הכניסה ו/או השימוש באתר מהווים הסכמה לתנאי התקנון והתחייבות לפעול על פיהם.
מאדרלנד שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את התקנון ותנאי השימוש מעת לעת עפ"י שיקול דעתה וללא הודעה מראש.

קניין רוחני

התוכן המוצג באתר מוגן ע"י הקניין הרוחני ובכלל זה דיני זכויות יוצרים, דיני סימנים מסחריים, דיני הגנת הצרכן, דיני הקניין ועוד.
כל זכויות הקניין הרוחני הקשורות לאתר / ואו לתוכן האתר, ו/ או בשם האתר ו/או בשמות המתחם של האתר כמו גם כל המידע שבו לרבות עיצוב האתר, קוד האתר, קבצי מדיה, גרפיקות, סרטונים, תמונות, טקסטים, וכל חומר אחר אשר מוצג באתר שייכים במלואם למאדרלנד מפעילת האתר ומהווים קניין רוחני בלעדי של אתר MOTHERLAND.CO.IL אין לעשות בהם שימוש כל שהוא.
בנוסף אין לעשות שימוש מסחרי באתר ו/או להפיץ ו/או להעתיק ו/או לשכפל ו/או לפרסם ו/או להציג בפומבי ו/או לחקות או לעבד גרפיקות, סרטונים, סימנים מסחריים ו/ או לפגוע ו/ או למחוק באתר ו/ או למסור לצד שלישי או לעשות שימוש מסחרי באתר ו/או בכל מדיה ותוכן אחר המופיע באתר זה.
בעלי החברה והאתר רשאים לאסוף כל מידע הנוגע לשימוש באתר ולאופי השימוש בו וכל מידע שיועבר לאתר ע"י המשתמשים באתר ולעשות בו שימוש, בין היתר לצרכים המסחריים של האתר ו/או לצורך פרסום ממוקד ו/או למען שיפור השירותים המוצעים ע"י האתר. למען הסר ספק מובהר כי כניסה לאתר ו/ או שימוש באתר מהווים הסכמה מראש לתנאי זה.

שמירה על מידע

א. פרטים אישיים של המזמין שיימסרו במסגרת השימוש באתר לא יימסרו ולא יועברו שלישיים אלא עפ"י הוראה מחייבת של רשות מוסמכת (כגון בית משפט). 
ב. החברה נוקטת באמצעי זהירות טובים ומקובלים על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע ועל כן לא תהא אחראית לכל נזק שייגרם כתוצאה מהגעתו של המידע לצדדים שלישיים.

תוכן האתר

אנו שואפים לספק לכם את המידע המוצג באתר ללא הפרעות אך ייתכנו תקלות טכניות או אחרות, הפרעות בזמינות. לא יינתן כל פיצוי כספי או אחר בשל הפסקת השירות / הורדת האתר.
ייתכנו טעויות בצילום המוצרים / הפרשי גוונים בין הצילומים המתפרסמים באתר למוצרים כפי שיסופקו בפועל. אם נפלה טעות מסיבות חריגות ובתום לב בתיאור המוצר, לא יחייב הדבר את האתר ואנו נאפשר ביטול והשבת התמורה ששולמה.
המחירים המוצגים באתר הינם בסיסיים וייתכנו תוספות בהתאם למוצר שהוזמן הכל בכפוף למחירון העדכני של החברה.
עבור פריטים להם נדרשת הרכבה או התקנה, יש לברר בטרם ההזמנה את עלות ההובלה וההרכבה הנדרשת לכך.

ביטול עסקה

עפ"י הנחיות החוק יוכל צרכן לבטל עסקה באחת מהדרכים הבאות:
בע"פ – במקום העסק או באמצעות שיחת טלפון.
בכתב – באמצעות שליחת בקשה במייל, דואר או בפקס
כתובתנו: דואר – מאדרלנד בע"מ ת"ד 65341 ת"א מיקוד 6165202, חנות – רחוב התערוכה 3 נמל תל אביב , טלפון: 03-7177333 פקס: 03-7177337
באינטרנט – באמצעות הקישור הייעודי שנמצא בעמוד הראשי של האתר.
בהודעת הביטול יש לציין את מס' ת"ז שם פרטי ומשפחה ופרטי העסקה.
בית העסק ימסור לצרכן מידע לגבי אופן הביטול במסמך ההזמנה המפרט את פרטי העסקה.

ביטול ההזמנה / החזר כספי:

המזמין רשאי לבטל את העסקה בתנאים הבאים:
1. ביטול העסקה ייעשה תוך 14 ימים מיום קבלת המוצר או ממועד קבלת פרטי העסקה לפי המאוחר מביניהם.
2. המזמין אינו רשאי לבטל את העסקה במקרים שלהלן:
א. מוצרים שנרכשו בהנחות מיוחדות בקטגוריות מבצעים מהדורה/ דגמים קודמים
ב. טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה
ג. טובין שהורכבו / הותקנו בבית הלקוח.
ד. טובין פסידים.
ה. מוצרים שאריזתם המקורית נפתחה והורכבו ללקוח.
3. במקרה של ביטול עסקה שלא עקב פגם או כל הפרה אחרת של החוזה, יוחזר לצרכן סכום העסקה (בקיזוז דמי המשלוח אם היו)  תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול, ולאחר שהמוצר הוחזר בשלמותו ובאריזתו המקורית שלם ללא פגע או נזק ומבלי שנעשה בו כל שימוש, בקיזוז דמי ביטול בשיעור 5% או 100 ₪ (הנמוך ביניהם).

החזרת המוצר תעשה על חשבון הצרכן.
4. במקרה של ביטול עסקה עקב פגם / אי התאמה בין המוצר לפרטים שנמסרו לצרכן , אי אספקת המוצר במועד שנקבע, או כל הפרה אחרת של החוזה, לא ייגבו דמי ביטול וכספו של הצרכן יוחזר תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול. החזרת המוצר תעשה על חשבון החברה.
5. החברה מבצעת בקרה מתמדת על מחירי המוצרים והמפרטים הנלווים להם, אם נפלה טעות חריגה וברורה על פניה בתום לב בתיאור המוצר או במחירו, לא יחייב הדבר את החברה והיא תתקן זאת באתר, תודיע ללקוח בטרם החיוב, במידה וכבר בוצע תאפשר ביטול והשבת מלוא התמורה ששולמה ע"י הצרכן.
6. במקרים בהם ביצע לקוח הזמנה אך החברה אינה יכולה לספק את המוצר כתוצאה מגורמים חיצוניים שאינם בשליטתה ו/או כתוצאה מכוח עליון/ מחסור בלתי צפוי במלאי היצרן/ הפסקת ייצור פתאומית של היצרן / מלאי שאזל בשל נסיבות חריגות שלא היו ידועות בעת ההזמנה, תודיע על כך החברה ללקוח בהקדם האפשרי ותאפשר לו לבחור בין קבלת מוצר חליפי ושווה ערך או השבת מלוא הסכום ששולם.
7. במקרה של בעיה טכנית או בעיית תקשורת באתר שעלולים לפגוע בהליך התקין של המכירה, העסקה תבוטל ע"י החברה. החברה לא תהא מחוייבת לספק לצרכן מוצר כלשהו ולא תחייב את הצרכן בגין העסקה.
8. בכל מקרה בו יהיה זכאי המזמין לקבלת כספים מהחברה, לא יעלו סכומים אלו על הסכום ששילם הלקוח לחברה.

תשלום באמצעות כרטיס אשראי

א. תשלום באמצעות כרטיס אשראי (להלן "הפעולה") ואישור הפעולה על ידי חברת כרטיסי האשראי מהווים תנאי מוקדם לתוקפה של ההזמנה.
ב. מועד האספקה יקבל תוקף אך ורק מעת כניסת ההזמנה לתוקף.
ג. תשלום באמצעות כרטיס האשראי ייעשה באופן אישי ע"י בעל הכרטיס או על ידי מיופה כוח של בעל הכרטיס אשר קיבל ממנו ייפוי כוח כדין.
ד. יש למסור את פרטי כרטיס האשראי לחברה באמצעות הקלדת פרטיו של המזמין באתר או באמצעות שיחת טלפון בהתאם להוראות המצויינות באתר.
ה. לאחר מסירת פרטי האשראי תמתין החברה להודעת חברת האשראי לקבל הודעה אם אושרה או נדחתה.
ו. במידה ולא תאושר העסקה על ידי חברת האשראי תהא החברה זכאית לראות הזמנה זו כמבוטלת.
ז. אם תאושר העסקה ע"י חברת האשראי תודיע על כך החברה למזמין באמצעות פרטי הדואר האלקטרוני שהוזנו בעת ההזמנה. אין לראות הזמנה כמאושרת עד קבלת אישור מפורש של החברה על כך בדואר האלקטרוני.
ח. גם לאחר אישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי, רשאית החברה לא לאשר את ההזמנה ולבטל את העסקה עם חברת כרטיסי האשראי עפ"י שיקול דעתה הבלעדי.

אספקת המוצרים: 

א. אספקת המוצרים תעשה ככלל בתוך 8 ימי עסקים אלא אם עודכן אחרת.
ב. זמני האספקה כוללים רק מניינם של ימי עסקים ואינם כוללים ימי שישי, בת, ערבי חג, ימי חג, שביתות וכו.
ג. אספקת המוצר תלויה בשיתוף פעולה עם המזמין לרבות בתיאום המועדים לא נוכל לשאת באחריות על עיכוב שנגרם כתוצאה מגורמים התלויים במזמין.
ד. מניין הימים לאספקת המוצר יתחיל רק לאחר תשלום מלא באמצעות כרטיס האשראי.
ה. החברה לא תהא אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה שנגרמו מכוח עליון / חוסר במלאי / הפסקת ייצור וכל אירוע אחר שאינו בשליטת החברה או מי מטעמה.
ו. בעת אספקת המוצר רשאית החברה ו/ או מי מטעמה לדרוש את נוכחות בעל הכרטיס ו/או הצגת תעודה      מזהה ו/או חתימתו של בעל הכרטיס ע"ג שובר האשראי וחתימה על אישור מסירה.
ז. חברת מאדרלנד מבצעת משלוחים לכל חלקי הארץ להוציא מס' יישובים שאינם במפת החלוקה של שירות  המשלוחים של דואר ישראל, בכל מקרה בו בוצעה הזמנה ליישוב אליו לא מתבצעים משלוחים של דואר ישראל יקבל המזמין הודעה על כך וכספו יושב
לו חזרה במלואו.

מדיניות משלוחים

שירות המשלוחים כולל את כל המוצרים המופיעים באתר, למען נוחות מקסימלית אנו מאפשרים לכם מס' אפשרויות לקבלת הזמנתכם:

ברכישת מוצרים מעל 499 ₪ המשלוח יתבצע חינם (לא כולל ריהוט התייחסות לנושא בסעיף ג')
א. שירות שליחים עד בית הלקוח בעבור עגלות ואקססוריז (לא כולל ריהוט לסוגיו) ייעשה באמצעות שירות המשלוחים של דואר ישראל תוך 8 ימי עסקים – עלות משלוח 40 ₪ לארגז.

ב. איסוף עצמי מאולם התצוגה של מאדרלנד – רח' התערוכה 3 נמל ת"א בהתראה של המזמין 72 שעות טרם האיסוף.
ג. בהזמנת רהיטים – יש לבצע תיאום טלפוני מול החנות בטלפון 03-7177333 , משלוחי רהיטים כרוכים בתשלום נפרד לחברת ההובלה וההרכבה, עלות ההובלה תימסר בהתאם לסוג וכמות הפריטים ולמקום מגוריו של המזמין.

הדין וסמכות השיפוט

א. הפרה של תנאי מהתנאים המצויינים יזכה את החברה ו / או בעלי האתר בנוסף לסעדים המגיעים להם עפ"י כל דין, לשיפוי, ופיצוי מלא ומיידי על כל הנזקים וההוצאות שייגרמו להם עקב ההפרה לרבות הוצאותיהם המשפטיות.
ב. סמכות השיפוט במקרה של סכסוך תהא מסורה באופן בלעדי לבתי המשפט בתל אביב.
ג. על השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.